2014.11.09 - 19:15

A Gödöllői modell kialakítása


A projekt hosszú távú céljai között szerepelt a Közéleti Ifjúsági Közösség (KIK) létrehozása, ami Gödöllőn élő és tanuló aktív fiatalokból álló helyi ifjúsági szerveződés. A KIK potenciálisan lehetővé teszi, hogy az információk áramlása, a különböző tevékenységek szervezése, valamint az ifjúsági érdekképviselet települési szinten megvalósuljon.

A projektben kiemelt fontossággal bírt a „gödöllői modell” kialakítása, az érdekképviselet megalakításának szakmai és technikai előkészítése. Az elméleti alapozást és a gyakorlati példák megismerését követően az aktív fiatalok csoportja megfogalmazta és kihangsúlyozta, hogy települési szintű gyermek- és ifjúsági önkormányzat létrehozásában gondolkodnak. Terveik szerint leendő szervezetük tevékenységi körét tekintve komplex feladatot vállalna fel, egyrészt a korosztályuk számára tartalmas szabadidős programok szervezését, másrészt az ifjúság széles körű települési szintű érdekképviseletét. A leendő szervezet célcsoportja az ifjúság széles köre, a 12 és 29 év közötti fiatalok.

 


A megalakítás menetrendjére az aktív fiatalok a közeljövőben tesznek javaslatot, miután a gödöllői ifjúsági érdekképviselet jövőképét, küldetését, célját meghatározták. A szervezeti keretek és a szervezet működési rendjének kidolgozása a leendő előkészítő bizottság feladata lesz. Az ideiglenes dokumentumokat a választott testület fogja véglegesíteni.