2014.11.09 - 18:54

Gödöllői fiatalok Kaposváron


Az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett találkozón a fiatalok megosztották tapasztalataikat saját érdekeik hatékony képviselete, rendezvényeik zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a közérdek önkéntes szolgálata terén.

 

Péntek délelőtt fogadta a Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat a Gödöllői Ifjúsági Szerveződés 15 fiatalját, valamint a velük érkezett 3 felnőtt segítőt. A gödöllőiek dél-dunántúli tanulmányútjának első állomása volt a somogyi megyeszékhely. A vendégek célja, hogy eljussanak minél több, aktív ifjúsági önkormányzattal büszkélkedő településre, ezáltal megismerhessék azok működési mechanizmusát, mielőtt saját testületüket létrehoznák. Erre csaknem két éve az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló, TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0030 azonosító számú program ad lehetőséget, melynek szerves részét képezik az ismeretszerző kitekintések is.

A rendezvénynek, mint az ifjúsági önkormányzat rendszeres gyűléseinek is, az Együd Árpád Kulturális Központ adott helyet. A fiatalok megosztották tapasztalataikat saját érdekeik hatékony képviselete, rendezvényeik zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a közérdek önkéntes szolgálata terén.

Varbai Marianna, a projekt szakmai asszisztense, és az annak keretében létrehozott gödöllői ifjúsági iroda vezetője eddigi tapasztalataikról és jövőbeni terveikről adott rövid összefoglalóval nyitotta az előadók sorát. Elmondta, hogy a 2012. novembere óta folyó munka végső fázisába érkezett, amikor a fiatalok már valamelyest önállóban, a pályázat nyújtotta finanszírozást más forrásokból megoldva kell, hogy megvalósítsák céljaikat.

A kaposváriak felnőtt segítője, Kövecses Bálint folytatta az itteni ifjúsági testület munkáját és eddig elért eredményeit bemutató prezentációjával. Kiemelte, 2001 óta igen sokat változott a középiskolás korosztály érdeklődése, de mindig van egy mag, akik tenni akarnak érdekeik képviseletéért.


 

Horváth Holda, megbízott ifjúsági polgármester, a Munkácsy Mihály Gimnázium tanulója, valamint Bognár Zalán megbízott ifjúsági alpolgármester, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákja a közösség aktuális tevékenységéről és a közeljövőben nyíló ifjúsági közösségi tér várható funkcióiról beszélt.

Kovács Kristóf, az önkormányzat ifjúsági referense zárta az előadók sorát. Kiemelte, sajátosan kedvező helyzetben van a helyi ifjúsági önkormányzat, hiszen azt a város valóban sajátjaként kezeli, és kész minden olyan támogatást megadni nekik, amellyel tényleges előrelépést tudnak elérni az ifjúság érdekképviseletében. Hangsúlyozta, hogy az ifjúságpolitika elsőszámú iránymutatóját maguk a fiatalok jelentik, az ő igényeiknek megfelelően igyekszik az önkormányzat minden, velük kapcsolatos projektet megvalósítani – jó példa erre a most épülő stake park, valamint a szintén kialakítás alatt álló ifjúsági iroda.

A Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat is értékes tapasztalattokkal gazdagodott a találkozón, ennek megfelelőn pedig maga is biztosan szervez majd hasonló tanulmányutakat a jövőben. Alsómocsoládon, Pécsváradon és Dombóváron is aktív ifjúsági élet zajlik, így mindhárom közeli település alkalmas célpont lehet, de a vendég gödöllőiek is a mielőbbi viszontlátás reményében búcsúztak.